Od 20 lat z sukcesem wydajemy specjalistyczne czasopisma naukowe. Komunikujemy i jesteśmy komunikatywni. Przyjaźnimy się z liderami medycyny – znamy tych, których znać trzeba.

Dzięki ich wiedzy (jedynie evidence-based) i wsparciu zrealizujemy każdą, nawet najtrudniejszą kampanię. Podobnie jak lekarze kierujemy się zasadą primum non nocere.

AKTUALNOŚCI
NEUROLOGICZNE

Kwartalnik o niekwestionowanej renomie na rynku polskich czasopism z zakresu neurologii, współtworzony przez znamienitych Autorów – uznanych profesorów, ale także młodych, świetnie rokujących adeptów medycyny.

JOURNAL of ULTRASONOGRAPHY

Dwujęzyczny naukowy organ Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, promujący ultrasonografię w środowisku lekarzy różnych specjalności.

PEDIATRIA I MEDYCYNA
RODZINNA

Czasopismo adresowane do lekarzy pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej – profesjonalistów zainteresowanych najnowszymi doniesieniami naukowymi, przygotowywane na najwyższym edytorskim, graficznym i redakcyjnym poziomie.

PSYCHIATRIA
I PSYCHOLOGIA
KLINICZNA

Czasopismo naukowe o profilu ogólnopsychiatrycznym, publikujące zarówno prace kliniczne, dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych, jak i prace przedstawiające badania translacyjne oraz z pogranicza psychiatrii i innych dziedzin, takich jak neurologia, geriatria, pediatria, kardiologia czy diabetologia.

CURRENT
GYNECOLOGIC
ONCOLOGY

Jedyny periodyk w Polsce poświęcony kompleksowemu leczeniu chorych na nowotwory złośliwe narządów płciowych kobiecych, oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

mcjournals.com