Kontakt

Medical Communications Sp. z o.o.
ul. Powsińska 34
02-903 Warszawa, Polska
tel.: 22 651 97 83
e-mail: biuro@medical.pl
www.medical.pl
www.mcjournals.com

Dyrektor ds. wydawniczych
Marcin Mruwczyński
e-mail: marcin.mruwczynski@medical.pl
tel.: 501 235 577

Koordynator ds. reklamy
Marta Nader
e-mail: marta.nader@medical.pl
tel.: 517 916 732