Polityka reklamowa

 1. Medical Communications nie promuje żadnych produktów ani usług oznaczonych jako reklamy/materiały sponsorowane.
 2. Wszelkie reklamy (czy to w wydaniach papierowych, czy w internecie) muszą zostać zatwierdzone przez Wydawcę lub Redakcję. Medical Communications zastrzega sobie prawo odmowy opublikowania treści reklamowych bez podania przyczyny, w szczególności reklamy, która godzi w interesy Wydawcy lub jest niezgodna z przyjętą etyką wydawniczą, przepisami prawa polskiego i międzynarodowego oraz powszechnie akceptowanymi zasadami w tej materii (m.in. prawem farmaceutycznym, Kodeksem Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego opracowanym przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, a także wytycznymi WAME – World Association of Medical EditorsICMJE).
 3. Medical Communications nie akceptuje reklam produktów uznanych powszechnie za szkodliwe dla zdrowia (tytoń, alkohol), nieprzyzwoite i obraźliwe zarówno w treści, jak i w materiale ilustracyjnym lub odnoszących się do kwestii osobistych, rasowych, etnicznych, wyznaniowych lub związanych z orientacją seksualną.
 4. Reklama musi być precyzyjna, przedstawiona w sposób wyważony, uczciwy, obiektywny i odpowiednio kompletny, by umożliwić jej odbiorcy wyrobienie sobie własnej opinii o wartości danego produktu czy usługi.
 5. Reklamy nie mogą zawierać informacji, które pośrednio lub bezpośrednio wprowadzałyby w błąd, np. poprzez sugestię, opuszczenie, przesadę, dwuznaczność lub inne zniekształcenie informacji o produkcie czy usłudze. W reklamach należy w sposób czytelny wskazać reklamodawcę oraz promowany produkt czy usługę.
 6. W przypadku reklam leków trzeba podać pełną generyczną nazwę każdego składnika aktywnego. Wszelkie materiały reklamujące dany lek powinny promować jego właściwe i racjonalne stosowanie i nie mogą wprowadzać w błąd.
 7. Treści reklamowe pojawiające się na łamach czasopisma są w wyraźny sposób oznaczone i różnią się od zawartości merytorycznej.
 8. Reklamodawcy i sponsorzy nie posiadają uprzednich informacji dotyczących treści merytorycznych, a redaktorzy nie dostosowują zawartości poszczególnych wydań do oczekiwań reklamodawcy. Wydawca nie zgodzi się na reklamę produktu w bliskim sąsiedztwie artykułu naukowego wymieniającego ten produkt, chyba że artykuł zostanie w wyraźny sposób oznaczony jako sponsorowany. Ponadto reklama nie może bezpośrednio odnosić się do artykułu wewnątrz numeru.
 9. Na decyzje Redakcji nie będą mieć wpływu obecni lub potencjalni sponsorzy i reklamodawcy. Reklamodawcy nie mają wpływu ani kontroli nad wynikami wyszukiwania z użyciem słów kluczowych i tematów przez użytkownika – wyniki te zależą wyłącznie od funkcjonalności dostępnej w systemie wyszukiwania (np. bazującej na słowach kluczowych lub stwierdzeniach występujących w artykułach).
 10. Wydawca dopuszcza możliwość przedruku artykułu (reprint) z reklamą lub adnotacją dot. produktu/firmy. Podmioty zainteresowane taką usługą proszone są o kontakt z Wydawcą (e-mail: marta.nader@medical.pl, tel.: +48 517 916 732).
 11. W przypadku zapytania o reklamę wychodzącą poza standardowe ramy określone przez Medical Communications Redakcja wyda pełną i ostateczną decyzję w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania stosownego wniosku.
 12. Treści i opinie zawarte w reklamie należą wyłącznie do reklamodawcy i nie odzwierciedlają opinii Redakcji lub Wydawcy. Redakcja i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osobiste i materialne wynikające z treści zawartych w reklamach. Reklamodawca zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Wydawcę, jego przedstawicieli i pracowników z wszelkich kosztów (w tym opłat prawnych) oraz zrekompensować straty wynikające z publikacji reklamy uznanej za niedozwoloną, między innymi w przypadku roszczeń o zniesławienie, naruszenie prywatności, naruszenie praw autorskich czy plagiat.
 13. Pierwszeństwo przed powyższymi zasadami zawsze mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, normujące zagadnienia będące przedmiotem niniejszej polityki reklamowej.

 

Potrzebujesz efektywnej kampanii marketingowej? Przyjdź do nas!

W profesjonalnej reklamie równie ważne są treść i forma komunikatu oraz jego nośnik – medium. Twój przekaz (informację medyczną) ujmiemy w profesjonalne ramy (forma) i zaopatrzymy Cię w oczekiwane przez środowisko medyczne narzędzia – reprinty, monografie, fora edukacyjne, warsztaty i szkolenia dla profesjonalistów opieki medycznej.

Marta Nader
ul. Powsińska 34
02-903 Warszawa, Polska
e-mail: marta.nader@medical.pl
tel.: 517 916 732