Prawa autorskie

Wszystkie artykuły publikowane w czasopismach wydawanych przez Medical Communications są dostępne dla Czytelników nieodpłatnie.

Redakcja docenia korzyści płynące z udostępniania treści w otwartym dostępie. Niezwłoczna i efektywna prezentacja wyników badań na arenie międzynarodowej, ich widoczność i szeroka dostępność wymagają dziś stosowania modelu open access. Rozumiejąc globalne wyzwania w tej materii, zdecydowaliśmy się upublicznić archiwa czasopism na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) – CC BY-NC-ND (pewne prawa zastrzeżone na rzecz wydawcy i autorów). Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nietworzenia utworów zależnych). Decydując się na publikację artykułu w czasopiśmie wydawanym przez Medical Communications, autorzy wyrażają zgodę na udostępnienie na powyższych zasadach oraz gwarantują, że artykuł nie narusza praw osób trzecich.

Medical Communications wspiera PubMed Central i inne elektroniczne bazy oraz promuje archiwizację przez samym autorów, zezwalając na natychmiastowe umieszczenie oficjalnej wersji końcowej publikowanego artykułu (PDF) w innej elektronicznej bazie danych czy repozytorium.